SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Facility management & Property management

Služby a procesy Facility managementu Stratie Vám umožní soustředit se na Váš byznys. Přináší koordinaci několika různých pracovních oblastí, procesů řízení lidí a ucelených dodávacích systémů a umožňuje mu, aby se díky plnému využití potenciálu outsourcingu více zaměřil na své hlavní dovednosti.

Primárním úkolem je snižovat náklady a poskytovat bezproblémový chod budovy. Je jednou z mnoha oblastí řízení firmy, která však není pro vrcholový management denní prioritou. Díky souboru mnoha činností FM vedoucích k souhře všech prvků provozu budovy, pracovní činnosti a pracovního prostředí, je facility management bránou k efektivnějšímu a výnosnějšímu způsobu využití budovy jako celku.

Statia poskytuje širokou škálu zajišťovaných služeb, které se dají různými způsoby doplňovat dle požadavků klienta. Vždy vytváříme pružný, transparentní a na míru přizpůsobené řešení Facility managementu

 

Úklidové služby

 Zajišťujeme úklid a čištění od budov až po celé industriální celky.

 • Administrativní prostory
 • Výrobní prostory
 • Haly a sklady
 • Supermarkety
 • Hotely
 • I jiné prostory dle požadavků

Čisté a uklizené prostředí na pracovišti zvyšuje nejen komfort zaměstnanců, ale i image firmy jako takové. Zajistíme, že čistota Vašeho pracoviště bude naprosto automatickou součástí každého pracovního dne. Přenechejte nejen Váš běžný úklid, speciální úklidové činnosti, ale i desinfekci, desinfekci a deratizaci jedné specializované firmě. Zefektivníte tyto činnosti a můžete se tak bez starostí a napilno věnovat svému hlavnímu předmětu podnikání. 

Aby byla nabídka úklidových služeb skutečně kompletní, nabízíme službu praní prádla na bázi profesionálních pracích programů. Základním požadavkem na praní prádla je dokonalá kvalita vyprání a vyžehlení při dosažení co nejdelší životnosti prádla. Samozřejmostí je i včasná dodávka vypraného prádla a vysoká úroveň souvisejícího servisu. 

Stratia s.r.o. nabízí i údržbu a čištění venkovních prostor, kde jde především čištění přilehlých komunikací, parkovacích částí, chodníků, nakládacích ramp apod. Jedná se o strojové či ruční zametaní, sběr odpadků, sekání travnatých ploch a další práce.

V zimě jde především od odklízení sněhu – ruční a strojní posyp komunikací pěších zón.

 

Požární ochrana

Požární ochranou rozumíme aplikaci technických i teoretických prostředků prevence požáru (např. povinné školení požární ochrany zaměstnanců, či školení obsluhy konkrétních zařízení), které vycházejí z požadavků platných předpisů a norem v oboru požární bezpečnosti.

Nejdůležitější z těchto předpisů je zejména Zákon č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně, a následně konkrétní materiálové předpisy a normy.

 • odborné preventivní požární prohlídky
 • prověřování dokumentace a dokladů o plnění povinností osob a organizací v požární ochraně
 • projekce, dodávky a montáž vyhrazených zařízení elektronické požární signalizace
 • revize a opravy zařízení elektronické požární signalizace
 • návrh na vybavení prostor věcnými prostředky požární ochrany: ručními hasicími přístroji a technickými požárně bezpečnostními zařízeními (požárními detektory, detektory úniku plynu, detektory úniku vody, elektronickou požární signalizací)
 • školení a odborná příprava zaměstnanců, vedoucích pracovníků o požární ochraně dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb. a vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • konzultace a poradenská činnost v oblasti požární ochrany (nové předpisy, novela zákona o požární ochraně, vyhláška o prevenci požární ochrany)
 • zprostředkování nákupu prostředků požární ochrany
 • vedení dokumentace požární ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
 • externí činnost požárního a bezpečnostního technika při správě nemovitosti
 • školení PO a BOZP
 • napojení elektronické požární signalizace (EPS) k nepřetržitě provozovanému pultu centralizované ochrany (PCO)
 • vyslání výjezdové skupiny UZS, která nebezpečnou situaci analyzuje a řeší už v raném stadiu vývoje (v zárodku likviduje zahoření nebo požár)
 • spolupráce s profesionálními hasičskými sbory

 

Property management

Property management zde existuje jako další možnost k facility managementu, kde jde o řízení správy nemovitostí, resp. jejích prostor. Zabývá se optimálním využitím spravovaných prostor, ať už ve vlastním nebo v pronajatém majetku.

Tento obor zahrnuje řízení procesů, systémovou kontrolu a odborný dohled nad Vaší nemovitostí a jejím životním cyklem.

Díky této službě se již nemusíte o nic starat, neboť u našich spravovaných nemovitostí zodpovídáme za spolehlivý stav a její rozvoj z hlediska provozního, prospěšně ekonomického i z pohledu co nejdelší životnosti spravovaného majetku

 • zpracování a vedení dokumentace technických zařízení
 • zpracování a vedení klíčového hospodářství
 • legislativní dohled a školení z požární ochrany a BOZP
 • zastupování klienta vůči třetím stranám
 • účetnictví
 • administrativní správa
 • činnost IT technika
 • realitní činnosti
 • marketingové činnosti
 • právní poradenství

 

Energetický management

Valná většina majitelů od malých až po velké nemovitostní celky věnují velké úsilí tomu, aby jejich nemovitosti splňovaly současné požadavky na technickou úroveň a uživatelský komfort. Při provozu je o nemovitost určitě velmi dobře postaráno, ale málokdo si však uvědomí že téměř 45% provozních nákladů tvoří energie a média a že i tyto náklady se dají aktivně snižovat.

Lze tedy říci, že energetický management má základní cíle v podobě optimalizace spotřeby, dodávky a výroby energie. Tento management představuje komplexní proces, obsahující prvotní sběr dat a informací o spotřebě energií, jejich důkladnou analýzu, návrh úsporných opatření a kontrolu jejich fungování v praxi. Na všechny zmíněné fáze klademe stejně velký důraz k docílení co nevýraznější úspory pří stejném poskytování nejvyšších kvalit služeb.

Nabízené služby segmentu

 • Energetický audit
 • Energetické poradenství (pomoc při získání průkazu energetické náročnosti budovy)
 • Efektivní řízení spotřeby médií
 • Správa smluv a příslušných dokladů
 • Kontrola dodavatelských faktur
 • Energetické opatření pro řízení provozu objektu
 • Výběr vhodných dodavatelů médií
 • Provádění hlavních odečtů a vyhodnocování skutečných hodnot se sjednanými
 • Reporting

PODPŮRNÉ SLUŽBY

Provoz recepčních služeb a správa pošty jsou položky každodenních činností v rámci organizace, které jsou hlavním pilířem pro zajištěni efektivní práce. Pokud tyto služby svěříte naší společnosti, nemusíte se pak dále starat o administrativu. V Těchto záležitostech práci odvedou naši profesionálně vyškolení pracovníci, kteří zajistí spolehlivé provedení úkonů do nemenšího detailu.

 • Front desk
 • Back office
 • Služby pro zaměstnance klienta
 • Zajištění pracovní síly
 • catering

TECHNICKÁ SPRÁVA BUDOV

Perfektní technický stav objektů, ve kterých provozujete svoji výrobní, administrativní či obchodní činnost, je nutností pro bezproblémový chod firmy, ale i vizitkou obchodním partnerům. Svěřte starosti s Vašimi budovami našim kvalifikovaným pracovníkům, postarají se dobře o jejich provoz i správu, nabídnou nonstop stavební pohotovost a Vy navíc ušetříte provozní náklady.

V tomto odvětví nejčastěji nabízíme

 • běžnou údržbu
 • Převzetí technologií v rámci budovy
 • Odstranění poruch
 • Nonstop havarijní služby 24/7
 • Monitoring stavu, dodržování předepsaných kontrol a revizí
 • Optimalizace za provozu
 • Záruky a garance
 • Modernizace a menší stavební úpravy
 • Dokumentace a reporty

Svěřené budovy známe do nejmenšího detailu. Proto můžeme garantovat stálý výnos pro vlastníky nemovitostí. A maximální komfort pro nájemce či návštěvníky.

Proaktivně sledujeme novinky v legislativě, předpisech a vyhláškách. Jednoduše tím
předcházíme možným problémům.

Update cookies preferences