OSTRAHA MAJETKU A OSOB

Základním cílem činností námi poskytovaných služeb fyzické ostrahy je minimalizace rizika vzniku škod na majetku klienta a ochrana jeho oprávněných zájmů. Optimální řešení realizujeme kombinací fyzické ostrahy, nastavením režimových opatření a technickou ochranou.

Fyzickou ostrahu zajišťujeme prostřednictvím:

 • strážních služeb 
 • recepčních služeb

V oblasti strážních služeb se specializujeme: 

Na vnější ochranu objektu

 • vrátnice (kontrola, provoz, evidence)
 • oplocení (kontrola stavu, návrhy na doplnění, opravu)
 • pláště budov (uzamčení a zajištění svěřených prostor)
 • venkovní areál (uložení movitých věcí)
 • ostraha perimetru
 • návrh systému, realizace pochůzek
 • monitoring a kontrola záznamů
 • nástrahová zařízení a systémy vnější elektronické ochrany
 • mobilní kontrola vozidly zásahových jednotek 

Na vnitřní ochranu objektu

 • recepce (evidence, kontakt, spojení a ověření informace)
 • jednotlivá stanoviště v budovách
 • další objektové vstupy
 • příjem (výdej) zboží
 • kontrolní mezistupně při výrobě
 • monitorovací a dohledové centrum – TV ROOM (technický a požární monitoring, jiná signalizace, přímý a nepřímý dohled)
 • klíčová služba
 • osobní kontrola (systematické kontrola, náhodné volby)
 • uložení a zajištění dokumentů 

Zajistit umíme i osobní bodyguarding a detektivní služby

 

 

 

 

RECEPČNÍ SLUŽBY

Výkon recepčních služeb spočívá v podávání informací, zajišťování spojení a klíčového režimu, ve vedení základní evidence a dalších požadavků klienta. Dbáme na to, aby pracovníci recepce splňovali základní kritéria, kterými jsou zejména:

 • nadstandardní schopnost komunikace
 • reprezentativní zevnějšek
 • společenský oděv 
 • znalost cizího jazyka dle specifikace klienta 
Update cookies preferences