TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ

Ochranu majetku řešíme technickým zabezpečením nebo klasickou ostrahou, případně kombinací obou složek ochrany, a to především proti násilnému vniknutí, přístupu nepovolaných osob a proti zcizení materiálu. Specializujeme se především na specifické prostory objektů (kanceláře, pokladny, trezory, výrobní a skladovací prostory, mezisklady, místa překládky zboží, parkoviště apod.) a všechny přilehlé pozemky. Námi navrhovaná bezpečnostní opatření jsou schopna odradit potencionálního narušitele od provedení jeho úmyslu, popřípadě mu znemožnit odcizení střeženého majetku nebo jeho částí. Při rozhodování o aplikaci navrhovaných opatření vycházíme z vyvážených potřeb kvality a nutnosti intenzity zabezpečení v přímé návaznosti na náklady spojené s jejich realizací. 

Při realizaci zabezpečování objektů bereme v úvahu níže uvedená obecná rizika, jakými jsou zejména:

 • požár
 • nedostupnost pro zdravotní pomoc
 • přerušení dodávky vody
 • přerušení dodávky elektrického proudu
 • únik plynu
 • stavebně technické nehody
 • přívalový déšť
 • bouřka
 • větrná smršť
 • sněhová kalamita
 • sesuvy půdy, podloží
 • zemětřesení
 • vandalismus
 • kriminalita 

Námi doporučený a instalovaný bezpečnostní systém obsahuje minimálně tyto možnosti a konfigurace:

 • permanentní dosažitelnost na mobilním telefonu pod kontrolou majitele (pověřeného zástupce)
 • přivolání pomoci v nouzi stiskem tlačítka (při napadení, krádeži, zdravotních potížích)
 • upozornění na zapomenutá otevřená okna, dveře i jiné stavební otvory
 • pomocí detektorů nepřetržité hlídání vzniku požáru, úniku plynu či zvednutí hladiny vody ve sklepních prostorách
 • přehledné detekování stavu střežení společných prostor

V případě vloupání do objektu má schopnost:

 • aktivace vnitřního akustického zařízení (sirény)
 • zapnutí osvětlení
 • odeslání informace o poplachovém stavu uživatelům a na ústřednu dálkového dohledu (PCO)

Služby poskytujeme pro:

 • veřejný sektor
 • finanční a bankovní instituce
 • průmyslové a zemědělské podniky
 • bydlení, stavby
 • inteligentní budovy

Nabízíme tyto fáze řešení zabezpečení objektů:

 • sběr informací, analýzu a inventarizaci známých i předpokládaných bezpečnostních rizik
 • bezpečnostní průzkum
 • formulaci vstupních podkladů k tvorbě bezpečnostního projektu (včetně rozpočtové části)
 • tvorbu realizační dokumentace (včetně stanovení podmínek provozu)
 • tvorbu dokumentace skutečně realizovaného zabezpečení
 • personální obsazení 
 • napojení na PZTS, monitorovací systémy a dohledová centra 

Stratia s.r.o.

IČO: 29379709

DIČ: CZ29379709

Zapsáno v obchodním rejstříku:
C 219493 vedená u Městského soudu v Praze

Kontakt

Podolská 613/28, Podolí, 147 00 Praha 4

Tel: 721 207 104

Email: info@stratia.cz

www.stratia.cz