DETEKTIVNÍ SLUŽBY

Komplexní systém detektivních služeb zahrnuje realizaci specifických opatření, převážně neveřejného a do jisté míry též konspirativního charakteru, vedoucích k preventivnímu odvracení nebo odhalování protiprávního jednání. Zvláštní opatření jsou realizována s využitím i méně obecných kriminalistických, psychologických, technických a dalších metod. Cílem práce detektiva v obecném slova smyslu je získat informace a důkazy proti osobě dopouštějící se protiprávního jednání.

Poskytujeme služby v těchto oblastech:

  • odhalování vnitřní kriminality (protiprávního jednání vlastních zaměstnanců, pracovníků subdodavatele)
  • pátrání po osobách
  • zajišťování důkazních prostředků
  • zjišťování informací o zájmových osobách nebo společnostech
  • vyšetřování úniku informací
  • penetrační testy
  • analýza zabezpečení ICT

Stratia s.r.o.

IČO: 29379709

DIČ: CZ29379709

Zapsáno v obchodním rejstříku:
C 219493 vedená u Městského soudu v Praze

Kontakt

Podolská 613/28, Podolí, 147 00 Praha 4

Tel: 721 207 104

Email: info@stratia.cz

www.stratia.cz